Bivenlige bistriber blomstrer på Løjstrup dambrug

Løjstrup dambrug har i maj måned etableret bistriber på 4 af dambrugene i Jylland. Bistriberne er nu begyndt at blomstre til stor gavn for det lokale dyreliv og specielt for insekterne og bierne.
Sammenlagt er der plantet ca. 14.600 kvadratmeter bistriber og ca. 2.000 kvadratmeter vildtager på dambrugene.

Musholm og Løjstrup dambrug vil gerne bidrage til at forbedre forholdene for de vilde bier i Danmark.

Bistriberne blomstrer på Løjstrup dambrugs 4 dambrug. Juli 2020