Korte film om Musholms akvakulturproduktion

Musholm oplever stor interesse for havbrug og akvakultur i Danmark.

Vi har udarbejdet en række korte film for at informere om opdrætsprocessen fra ørredæggene klækkes frem til de store ørreder høstes på havbruget, pakkes og leveres til forarbejdning i Danmark eller eksporteres, inden de ender på middagsbordet.

Hos Musholm sørger vi for gode, sunde og miljøvenlige vilkår under fiskens opvækst. Musholms opdræt af ørreder følger fiskens naturlige livscyklus. De første 2 år lever fisken i ferskvand på dambrug i Jylland, inden de hvert forår flyttes ud i havbrugene i Storebælt, hvor de opdrættes på åbent hav i store åbne opdrætsringe med god plads til fisken.

Vi planlægger at præsentere flere film i den nærmeste fremtid, der i detaljer beskriver de forskellige stadier i akvakulturproduktionen.