Med kokkelandsholdet på Musholm Ø

Kokkelandsholdet og gæsterne på Musholm Ø

Tak til det Danske Kokkelandshold og den positive opbakning fra leverandører, kunder, samarbejdspartnere og ngo’er, som deltog, da Musholm A/S den 30. august 2022 havde inviteret til besøg på havbruget, gastronomisk oplevelse og prøvesmagning af menu med havopdrættet ørred og ørred-rogn som råvare på Musholm ø.

På sejlturen fra Reersø havn til Musholm Ø besøgte gæsterne også havbruget og kunne ved selvsyn se, hvordan danske havopdrættede ørreder passes og fodres.

Kokkelandsholdet sørgede godt for alle. Der blev serveret tre spændende anretninger med havopdrættet ørred, ørredrogn og havets grøntsager fra Dansk Tang ApsDyrehøj Vingaard på Røsnæs præsenterede en flot variation med forskellige mousserende vine, rosé og hvidvine, der fungerede elegant sammen med Kokkelandsholdets menu. Tilsammen blev det en stor kulinarisk oplevelse for alle deltagerne.

Det gastronomiske arrangement var også en mulighed for, at deltagerne kunne smage og opleve, hvordan Kokkelandsholdet arbejder med havopdrættet ørred og ørredrogn som en kvalitetsfødevare, der kan tilberedes på mange forskellige måder. Repræsentanter fra lokale vestsjællandske restauranter, fiske- og fødevaredistributører, supermarkeder, fiskeindustri, sammen med interesseorganisationerne Verdens Bedste fødevarer og Tænketanken Frej fik her en dag med særligt fokus på akvakultur, fisk- og lokal fødevareproduktion. Dagen blev derfor også benyttet til en uformel og fordomsfri debat om akvakultur, gastronomi, lokale fødevare og miljø- og fødevarepolitik.

Musholm A/S er taknemmelig for den positive opbakning til arrangementet fra alle deltagerne. Tak til bidragene med henholdsvis vin og tang fra Dyrehøj Vingård og Dansk Tang Aps og en meget stor tak til kokke og tjenere fra Kokkelandsholdet for deres gastronomiske arbejde med havopdrættet ørred. Som fiskeopdrætter og fødevareproducent er det en særlig glæde at opleve interessen for vores produkter hos de lokale restauratører, supermarkeder og fiskeindustrien, og ikke mindst hvordan havopdrættede ørreder i hænderne på dygtige unge innovative kokke fra Kokkelandsholdet kan forædles og tilberedes på fornemmeste vis.

Video fra dagen: https://musholm.com/kokkelandsholdet-paa-musholm-oe-2022

Verden Bedste Fødevarer har kommenteret dagen: https://www.linkedin.com/posts/verdens-rigeste-landm%C3%A6nd_aquakultur-havbrug-kokkelandsholdet-activity-6970747610412285952-1d4d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop