Kategori Arkiver: Uncategorized

KOKKELANDSHOLDET AFHOLDER KVALIFIKATION TIL VM I LUXEMBURG 2022

Det nye år er kun lige skudt i gang, men allerede nu er blikket stift rettet mod VM i Luxemburg i 2022, hvor du har mulighed for at kvalificere dig som en del af det kommende Kokkelandshold. Kokkelandsholdet og juniorkokkelandsholdet afholder kvalifikation til VM i Luxemburg den 3. maj 2022. Der søges kandidater med passion […]

Tilbygning Reersø Havn

Musholm A/S har påbegyndt en mindre tilbygning på fabrikken på Reersø for at forbedre udlæsnings-faciliteterne og genetablering af lagerbygning i stedet for det gamle bådebyggeri på Reersø havn til opbevaring af materiel. Tilbygningerne til fabrik består af 2 mindre bygninger på henholdsvis 68 m2 til udlæsningsramper på nord-siden mod Strandvejen og 28 m2 på vest-siden […]

Glædelig jul og godt nytår

Tak for i år. Musholm A/S og Løjstrup Dambrug A/S sender ikke julegaver til vores samarbejdspartnere, men har i år valgt at give økonomisk støtte til disse 5 organisationer, som arbejder med børn og udsatte. Børns Vilkår – Frelsens Hær – Julemærkefonden – Danske Hospitalsklovne – Dansk Folkehjælp Vi ønsker alle en glædelig Jul og et godt lykkebringende Nytår! Musholm A/S & […]

Miljøministerens kritik af havbrug er helt urimelig. Havbrugene har orden i miljøforholdene.

Miljøminister Lea Wermelin har sat sig for at besværliggøre en bæredygtig udvikling af havbrugsproduktionen gennem nyt lovforslag, der har til formål at fjerne muligheden for at anvende videnskabeligt anerkendte marine virkemidler, som kan forbedre havmiljøet. Formålet med lovforslaget præsenteres som en forbedring af vandmiljøet, men reelt vil det fjerne muligheden for at anvende et miljøforbedrende […]

Nu begynder høsten af havopdrættede ørreder fra havbrugene i Storebælt – Ny film

Sæsonen for høst af havopdrættede ørreder nærmer sig. Musholm planlægger at begynde årets høst den 12. oktober. Det betyder øget aktivitet på Reersø havn, herunder flere containere og øget trafik med lastbiler og medarbejdere på havneområdet. Som tidligere år gennemføres havbrugets erhvervsaktiviteter i forståelse  for og med hensyn til havnens øvrige brugere. På  YouTube-kanalen ”Musholm Havbrug” er […]

Tak til Kokkelandsholdet, Dyrhøj Vingaard og gæsterne ved prøvesmagningsarrangementet

Vejret og havet omkring Musholm Ø i Storebælt viste sig fra sin bedste side, da det Danske Kokkelandshold i samarbejde med Musholm A/S den 25. august havde inviteret til prøvesmagning. På sejlturen fra Reersø til Musholm Ø passerede det gode skib, Marianne F fra Holbæk, havbruget, så gæsterne ombord kunne se, hvordan ørrederne fodres. Kokkelandsholdet […]

KOKKELANDSHOLDET TAGER PÅ ØDE Ø MED BORGMESTER OG POLITIKERE

Kokkelandsholdet tager med blandt andre Kalundborgs borgmester, Martin Damm, og formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, René Christensen, ud i enestående natur på den lille ø Musholm i Storebælt den 25. august 2020. På dagen vil Kokkelandsholdet præsentere gæsterne for deres gastronomiske arbejde og forslag til unikke smagsoplevelser med udgangspunkt i havopdrættet ørred og saltet […]

Bivenlige bistriber blomstrer på Løjstrup dambrug

Løjstrup dambrug har i maj måned etableret bistriber på 4 af dambrugene i Jylland. Bistriberne er nu begyndt at blomstre til stor gavn for det lokale dyreliv og specielt for insekterne og bierne. Sammenlagt er der plantet ca. 14.600 kvadratmeter bistriber og ca. 2.000 kvadratmeter vildtager på dambrugene. Musholm og Løjstrup dambrug vil gerne bidrage […]