Kategori Arkiver: Uncategorized

Dansk Akvakultur undrer sig over minister: ”Bremser udviklingen i bæredygtigt erhverv.”

Dansk Akvakultur har i dag modtaget meddelelsen fra Miljøminister Lea Wermelin (A) om, at hun ikke agter at udstede en ny bekendtgørelse og samtidigt vil fjerne bestemmelsen om kompenserende marine virkemidler. Ministerens plan vil få alvorlige negative konsekvenser for hele akvakultur-erhvervet. Planen vil fjerne grundlaget for en stor del af de landbaserede anlæg, som er […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

ASC – Ansvarligt fiskeopdræt

Musholm Havbrug Vest er ASC-certificeret efter Verdensnaturfondens retningslinjer. Når du køber ASC-produkter, er du med til at sikre, at fiskeopdrættet foregår på en ansvarlig måde med respekt for natur og miljø. ASC har udarbejdet 2 korte videoer om de gode grunde til at købe ASC-produkter.

Udgivet Ikke-kategoriseret

Dansk Akvakultur: Havbrugene har fulgt alle procedurer og ansøgt rettidigt om miljøgodkendelser i 2014

Da regulering af havbrugenes miljøgodkendelser overgik fra Fiskeriloven til Miljøbeskyttelsesloven skulle alle 19 danske havbrug ansøge om fornyelse af den eksisterende miljøgodkendelse senest den 15. marts 2014. Alle eksisterende havbrug fremsendte derfor fyldestgørende ansøgninger om miljøgodkendelse indenfor fristen. Havbrugenes placering fremgår klart af alle ansøgninger i 2014. Der er tale om fortsættelse af eksisterende virksomhed […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Musholm & Dansk Akvakultur på Folkemødet 2019

Musholm deltog sammen med Dansk Akvakultur (DA) med en fælles stand på arbejdsskibet ”Mari” på Folkemødet i Allinge. Fra DA deltog Mads Ravndrup Thomsen, Rasmus Ejbye-Ernst og Lisbeth Jess Plesner. Der var mange besøgende, NGO’er, myndigheder og politikere, men også samfundsinteresserede borgere. Niels Dalsgaard deltog i debat med Dyrenes Beskyttelse og Levende Hav og Mads […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

MUSHOLM FØLGER FORTSAT DE KORREKTE PROCEDURER FOR ANVENDELSEN AF FODERLÆGEMIDDEL

Musholm følger de korrekte procedurer og følger myndighedernes anvisninger i forhold til anvendelsen af foderlægemiddel. Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold bekræftede dette efter et tilsyn hos Musholm i december 2018, hvor det igen blev konstateret at forholdene på Musholm var i orden, og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På de sociale medier, bl.a. Facebook, fremføres der […]

Musholm A/S ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig Jul og et godt lykkebringende Nytår

Musholm A/S og Løjstrup Dambrug A/S sender ikke julegaver til forretningspartnere, men har  i 2018/2019 i stedet valgt at give økonomisk støtte til: Frelsens Hær Danske Hospitalsklovne Børns Vilkår Julemærkefonden Vi ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig Jul og et godt lykkebringende Nytår! Musholm A/S & Løjstrup Dambrug A/S   

December 2016 – Julegaver

Musholm A/S og Løjstrup Dambrug A/S har i år valgt at give økonomisk støtte til: Frelsens Hær Børns Vilkår Julemærkefonden Danske Hospitalsklovne i stedet for julekort og –gaver til kunder og leverandører.   Musholm A/S ønsker alle samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår! Musholm A/S & Løjstrup Dambrug A/S

Udgivet Ikke-kategoriseret

”Musholm Vest” er Danmarks første ASC-certificerede havbrug

Musholm A/S har som det første havbrug i Danmark netop opnået den globale ASC certificering på havbruget vest for Musholm ø i Storebælt ”I Danmark har vi tradition for høje standarder for miljø og ansvarlighed for dambrug og havbrug, og nu har vi ASC-certificeringen til at dokumentere det”, siger Ivan Bundgaard, Formand for Dansk Akvakultur. […]

Udgivet Ikke-kategoriseret

Musholm deltager i EU-muslingeprojekt

Musholm deltager i et EU-muslingeprojekt med deltagelse fra Danmark, Estland, Letland, Polen, Sverige og Tyskland. Sveriges Region Østergøtland leder projektet. Formålet med projektet, der startede den 20. november, 2015 og løber til 30. april 2019 er at udvikle muslingeproduktionen i Østersøen med henblik på at bidrage til at begrænse belastningen af Østersøen med næringssalte. Samtidig […]

Udgivet Ikke-kategoriseret