Jule og Nytårshilsen 2022

Tak til alle medarbejdere – både fuldtidsansatte og sæsonarbejdere, som i fællesskab har hjulpet til med at vi har fået høstet og forarbejdet alle ørreder på Musholms havbrug. Det har på mange måder været en drøj sæson, fordi opdrætsanlægget i Storebælt i november blev påsejlet af en stor fiskekutter, som var kommet helt ud af kurs. Påsejlingen betød, at vi mistede mange fisk,  og at vi midt i højsæsonen skulle bruge ekstra ressourcer på at bjærge og sikre det beskadigede opdrætsanlæg og samtidig også hjælpe fiskekutteren fri under meget vanskelige vejr og arbejdsforhold. En stor tak til mandskabet på havet for godt arbejde, der også fik stor anerkendelse af de maritime eksperter, som rådgav omkring bjærgning og skadeshåndtering.

Produktionen på fabrikkerne i Korsør og Reersø har fungeret godt. Fabrikken i Reersø har i år haft mulighed for beskæftige en lille gruppe ukrainske flygtninge. Ansættelserne er sket med hjælp fra 3F i Kalundborg, som gjorde det muligt for os at få kontakt til en gruppe ukrainske flygtninge og en tolk, så vi med en kort oplæringsfase og på trods af sprogvanskeligheder kunne ansætte ukrainerne i  høstsæsonen på lige fod og samme vilkår som alle øvrige medarbejdere. Vi er taknemmelige for at have mulighed for at beskæftige de ukrainske medarbejdere, som på trods af deres vanskelige situation med familie og venner i hjemlandet, har  gjort det godt i det daglige arbejde i produktionen og været positive sammen med deres kollegaer.

Vi vil derfor sende en julehilsen til alle vores medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og kunder og slutte denne udfordrende sæson af med et foto af ukrainernes hjemmebagte kage i de Ukrainske nationalfarver, som de havde med til deres arbejdskollegaer hos Musholm, og som blev spist med stor fornøjelse.

Som tidligere år sender vi ikke julegaver til vores forretningsforbindelser, men har valgt at støtte følgende organisationer med økonomiske bidrag:

Bedste ønsker til alle om en God Jul og et godt og velsignet Nytår og Fred på Jord.

Musholm A/S & Løjstrup Dambrug A/S