Oktober 2013 – Orientering om skader på havbrug vest for Musholm

I går den 28.10 om aftenen er der i forbindelse med det kraftige stormvejr sket store skader på vores havbrug vest for Musholm i Storebælt. Vi anslår, at på ca. 4 af opdrætsburene er skaderne så store, at vi også har mistet fisk. Der er fortsat kraftig vind og meget sø ved havbruget, og sigtbarheden i vandet er meget dårlig. Fra i aften regner vi med at vinden vil aftage lidt, så vi kan påbegynde arbejdet med at bjærge fisken fra de mest beskadigede opdrætsbure. Dette arbejde vil tage flere dage, og vi vil først senere, når vi har høstet fisken fra de beskadigede opdrætsbure og gennemført dykker-inspektion på hele opdrætsanlægget, kunne udarbejde et kvalificeret skøn over, hvor mange fisk vi har mistet.

Høst og salg af årets produktion kom rigtig godt i gang medio oktober, og vi har oplevet en ekstraordinær god efterspørgsel på både rogn og fisk. Det er derfor utroligt ærgerligt og trist for os og vore medarbejdere med denne modgang, men vi sætter alle ressourcer ind på at håndtere disse vanskeligheder. I nogle få dage bliver vi nødt til at indstille arbejdet på fabrikken med pakning og salg af fisk, mens vi afhjælper skaderne på havbruget bedst muligt.

Hvis der driver ankerbøjer eller foderslanger i land på kysten, kan der rettes telefonisk henvendelse til os på kontoret tlf. 58 85 90 07 eller til Niels Dalsgaard tlf. 21 68 87 53, så vi kan afhente materiellet.