December 2013 – Stormen Bodil og oversvømmelse

Under stormen ”Bodil” den 06.12.13 er vores foderflåde ”Niels Bjørn” sunket. ”Niels Bjørn” har ligget fastforankret ved havbruget vest for Musholm siden 2003. Foderflåden var tømt for foder, rigget  af og klargjort til bugsering til værft i Svendborg før Jul sammen med vores anden foderflåde ”Thor Anton”.  Planen er,  at ”Niels Bjørn” skal bjærges snarest muligt og bugseres til værft for at blive repareret og klargjort til næste forår.

Efter stormen den 06.12.13 blev Reersø havn meget oversvømmet. Der har i den forbindelse også været mindre skader på produktionsudstyr, men ikke mere, end at fabrikken har kørt normal fra mandag den 09.12.13.

Stormen den 06.12 har også betydet mindre skader på muslinge-anlæg og havbruget øst for Musholm. Muslinge-anlægget skal høstes efter Nytår, og havbruget øst for Musholm er ved at være høstet færdig. Vi arbejder med at få gennemgået  begge anlæg og bragt på plads inden Jul.

2013 har været en hård omgang for Musholm A/S med orkan den 28.10 og storm med oversvømmelser den 06.12.  Vores medarbejdere har ydet en rigtig flot indsats i 2013, som har betydet et  godt salg og en god produktion på havbrugene, dambrugene, i fabrik og på frysehus.  Samlet set regner vi med at ”klare skærene”, men der skal ikke være tvivl om, at 2013 indtil nu har taget hårdt på os.