Musholm GUDP pilotprojekt – offshore akvakultur – bliver en realitet

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til etablering af pilot-havbrug i 1 år ca. 2 sømil vest for øen Musholm på åbent hav i Storebælt. Pilotprojektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er en del af ”Grøn Vækst-strategien”.  I samarbejde med DTU, DHI, Hvalpsund Net A/S og  Dansk Akvakultur skal Musholm A/S udvikle  ny teknologi til havbrugsproduktion for at skabe mulighed for  etablering havbrug på mere eksponerede og robuste lokaliteter på åbent hav.
4 stk. ny-udviklede Hvalpsund 120 m. opdræts-flyderinge vil blive afprøvet både med og uden fisk, og der skal udføres test med nedsænkning af opdrætsburene under havoverfladen under hårde vejrforhold. Til projektet skal DTU og DHI udvikle nye målemetoder til registrering af fysiske belastninger på opdrætsanlægget på havet.
Pilot-projektet vil skabe ekstra arbejdspladser på havet og på land, og det har også medført omsætning hos Westrup A/S i Slagelse, som skal levere nyt foderanlæg til en af Musholm’s  arbejdsbåde, der skal servicere pilot-havbruget.
Miljøstyrelsen har givet godkendelsen med flere detaljerede og restriktive miljøkrav, som Musholm skal sikre bliver overholdt.  Projektet indebærer en produktion på ca. 300 tons ørred, som vil blive forarbejdet ved Musholm’s produktionsanlæg på Reersø og i Korsør.
For Musholm A/S udtaler Niels Dalsgaard ”Vi er meget taknemmelige for, at vi nu kan få afprøvet den nye teknologi og realisere tankerne i GUDP om Grøn Vækst. Danske havbrugere ønsker at udvikle produktionen. Der er store udfordringer ved drift af havbrug på åbent hav, men hvis vi kan lykkes med den nye teknologi til offshore akvakultur, vil det åbne muligheder både for eksport af dansk havbrugsteknologi og know-how for Hvalpsund Net, DHI og DTU, men også for en udvikling af havbrugserhvervet i Danmark på en måde, som både de centrale miljømyndigheder og ”de grønne organisationer”  forhåbentligt også vil synes er en god ide.”
Dalsgaard afslutter ”At det så samtidig betyder flere i beskæftigelse, eksport og produktion hos lokale virksomheder er en ekstra bonus i det her projekt”.

Kontaktpersoner:
DTU – Danmarks Tekniske Universitet – Svend Jørgen Steenfeldt – 3588 3258
DHI – Dansk Hydraulisk Institut – Mads Birkeland – 2993 7458
Hvalpsund Net A/S – Casper Petersen – 9863 8188
Dansk Akvakultur – Karl Iver Dahl-Madsen – 2963 8342
Musholm A/S – Niels Dalsgaard – 2168 8753