Opdræt og miljø

Musholm A/S opdrætter ørreder både på dambrug og i havbrug. Musholm tilstræber, at produktionen af ørreder følger fiskens naturlige livscyklus – at blive klækket i ferskvand og med tiden søge ud i havet for at jage og vokse. Efter ca. 15-20 måneder i ferskvand, når fisken typisk vejer mellem 500 og 700 grams, transpores den ud i store net på åbent hav i Storebælt, hvor den nyder godt af den stærke strøm og den gode vandkvalitet.

Ørrederne fodres hver dag af erfarne fiskemestre med et særligt miljøvenligt foder baseret på fiske- og sojamel.

Om efteråret bliver fisken kønsmoden og fiskens skind ændrer langsomt farve fra sølvblank jagedragt og til en mørkere rødlig farve som er fisken naturlige gydedragt. Sidst på efteråret tages fisken op af nettene. Den vejer da typisk mellem 2 og 5 kg. Fiskens vej fra æg til færdigvare tager næsten 3 år. Under menupunkterne kan man læse mere om opdrættets historie, de forskellige laksearter, Musholms produktion og foder, Musholms miljøtilladelser og kontrollen af produktionen. Hvis man ønsker yderligere information er man velkommen til at kontakt til os på tlf. 58859007.