Omstrukturering af ejerforhold i Musholm, Okamura Trading og Okamura Foods

Ejerstrukturen i Musholm og Løjstrup, Okamura Foods og Okamura Trading er blevet ændret pr. 01.07.19.  Musholm A/S og alle øvrige selskaber ejes nu 100% af det nye japanske holdingselskab Okamura Foods. Koichi Okamura er hovedaktionær, og de 2 største aktionærer i det nye samlede Okamura Foods er Koichi Okamura og Niels Dalsgaard.  Mindre aktionærer og ledende medarbejdere har konverteret aktier eller tegnet nye aktier i virksomheden Okamura Foods, som nu er delt op i 3 hovedselskaber med flg. aktiviteter:

a) Musholm A/S, dansk akvakultur-selskab med havbrug i Storebælt, dambrug i Jylland, administration og fabrik på Reersø og i Korsør.  Datterselskabet Løjstrup Dambrug, og tilknyttede opdræts-selskaber med samarbejdspartnere i Brejnholm Dambrug, Vingsted-Kobberbæk Dambrug og Bornholm Havbrug.

b) Okamura Foods Co.Ldt., japansk fiskeindustri med fabrik i nordlige Japan specialiseret i forarbejdning og salg af rogn fra laksefisk, ørred, sild og torsk. Okamura er et kendt varemærke for japanske forbrugere. Okamura Foods etablerer nye dambrug og havbrug i Japan med dansk opdrætsteknologi og rådgivning fra Musholm og Løjstrup Dambrug og med havbrugstilladelser på mere end 10.000 tons ørreder og gode muligheder for flere nye dambrug og havbrug de kommende år.

c) Okamura Trading, japansk handels- og forarbejdningsselskab, som importerer ørreder, laks, makrel og andre fisk bl.a. fra Skandinavien til forarbejdning på fabrikker i Vietnam. Hovedkontor i Tokyo og datterselskaber i Singapore, Malaysia, Myanmar og Vietnam til distribution og salg af forarbejdede fiskeprodukter i hele Sydøstasien. Okamura Trading er også medejer af en restaurantkæde, Tokyo Deli, i Vietnam.

Den nye ejerstruktur med et fælles holdingselskab og samme ejerstruktur i alle selskaber vil danne et godt grundlag for en fremtidig positiv udvikling af alle virksomhederne i Okamura Foods med særligt fokus på akvakultur og forarbejdning af fisk i Danmark og Sydøstasien.

ÆNDRINGER I BESTYRELSEN

Jacob Jensen, MF, er udtrådt af bestyrelsen i Musholm A/S på generalforsamlingen den 28.08.19

Katja Nowak Nielsen, adm. direktør i Nowaco A/S, er indtrådt i bestyrelsen i Musholm A/S på generalforsamlingen den 28.08.19.

ÅRSRESULTAT 2018-2019

Musholm A/S har realiseret et samlet resultat før skat pr. 31.03.19 på ca. 29,5 mio. kr. og efter skat ca. 23 mio. kr.

Overskuddet overføres til næste år.