Musholm A/S og Løjstrup Dambrug har sammen med Aarhus Universitet, Silkeborg Kommune, Dansk Akvakultur, SEGES og LandboNord deltaget i projekt om beplantning af minivådområder, se pressemeddelelsen herunder:

GUDP-PLANTNAT Invitation til åbent hus d. 2. oktober 2019 kl. 12-15 på Stokballegaard.

GUDP-projektet PLANTNAT inviterer hermed til åbent hus på Stokballegaard ved Fredericia d. 2. oktober 2019. Emnet for arrangementet er Beplantning af minivådområder.

I GUDP-projektet er der udviklet en produktion af sumpplanter, som med fordel kan anvendes til udplantning i minivådområder. Planterne er udvalgt med baggrund i deres rensekapacitet, vækstsæson, tolerancetærskel samt relevans i forhold til biodiversitet.

På dagen vil vi fremvise resultatet af en udplantning. Det vil være muligt at se forskellen mellem en tilplantet bræmme/bred og en ikke tilplantet bræmme, hvor dunhammer fra det oprindelige vådområde har spredt sig og i dag dominerer vegetationen.

Desuden vil vi illustrere udplantning og vækst i to minivådområder i hhv. Salling og ved Rødding.