Økologi fra havopdræt

Danske økologiske opdrætsfisk
Fisk kan også være økologiske! En række lande i Europa har godkendte regelsæt for økologisk produktion af opdrætsfisk – bl.a. ørred, som bliver opdrættet på økologiske dambrug helt på linje med tilsvarende økologisk produktion af bl.a. kyllinger indenfor landbruget. I 2010 indførtes et fælles EU-regelsæt (EU-forordning) for økologisk akvakulturproduktion.
I Danmark blev der vedtaget regler for økologisk fiskeopdræt allerede i 2004 og siden har foreløbig 6 danske pionerdambrug og 1 pionerhavbrug arbejdet med indførsel af økologisk produktion af opdrætsfisk – og flere er på vej.
De første økologiske opdrætsfisk lå klar til de danske forbrugere i september 2005. Siden har interessen og efterspørgslen af økologiske opdrætsfisk været stærkt stigende fra såvel danske som udenlandske forbrugeres side.

I 2012 etablerede Musholm økologisk opdræt ved Karrebaek Havbrug i samarbejde med Bisserup Havbrug, som har drevet økologisk havbrug i mange år.  Musholm har også konventionelt havbrug, og vi mener, at konventionelt havbrug også er en god og miljøvenlig produktionsform. Vi anerkender samtidig, at der er en øget interesse for økologiske havopdrættede ørreder på de danske og udenlandske markeder, og vi har derfor valgt også at gå i gang med økologisk havbrug. Der er brug for både økologisk og konventionel produktion af fisk og andre fødevarer, og at de to forskellige produktionsformer fint kan supplere hinanden og bidrage til en gensidig positiv udvikling af nye opdrætsformer og nye produkter til de danske forbrugere.

Ved at købe dansk økologisk opdrætsørred støtter man en produktionsform der:
–  kan karakteriseres som mindre intensiv i forhold til den konventionelle produktion af opdrætsfisk
–  har endnu større fokus på opdrætsfiskens velbefindende
–  anvender så vidt muligt kun økologiske råvarer og ingen gmo-råvarer i fiskefoderet
–  anvender økologisk udvundet pigment som tilsætning i fiskefoderet
–  foderlægemiddel anvendes i henhold til de økologiske regler
–  sikrer minimering af miljøpåvirkningerne på havet under og omkring havbrugene
–  sætter fokus på bæredygtighed og miljøeffektivitet i opdrættet
–  sikrer sporbarhed igennem værdikæden hos producenten frem til forbrugeren

Se videoen om økologisk fisk fra Økologisk Landsforening her: