Produkter

Musholm opdrætter fisk både på dambrug og i havbrug. Produktionen af ørreder følger fiskens naturlige livscyklus – at blive klækket i ferskvand og med tiden søge ud i havet for at jage og vokse. Efter ca. 18-20 måneder i ferskvand udsættes fisken i store net på åbent hav i Storebælt, hvor den nyder godt af den stærke strøm og den gode vandkvalitet. Ørreder fodres hver dag af erfarne fiskemestre med et særligt miljøvenligt foder baseret på fiske- og soyamel.

Om efteråret ændrer fiskens skind langsomt farve fra sølvblank jagedragt og til en mørkere rødlig farve, som er fiskens naturlige gydedragt. Ørreder har en naturlig variation i kød og skindfarve. Fiskens vej fra æg til færdig vare tager næsten 3 år. Ørreder fra Musholm er produceret, høstet og pakket med fuld sporbarhed og under kontrollerede forhold. Det færdige vare har efter bearbejdning og pakning en meget høj friskhed og kvalitet.