Om os

Musholm A/S er en akvakulturvirksomhed, specialiseret i opdræt, forarbejdning og salg af ørreder og ørredrogn. Produktionen er vertikalt integreret og dækker hele fiskens livscyklus fra ægget klækkes til de voksne fisk sættes ud i store net på havbrugene i Storebælt.

Musholm råder over et moderne slagteri, som ligger i Reersø på den vestsjællandske kyst ca. 110 km vest for København. Cirka 90% af produktionen eksporteres primært til markeder i Fjernøsten, Europa, Rusland, Ukraine og USA. Vi beskæftiger cirka 35 medarbejdere med store sæsonudsving.

Fisken klækkes og vokser op på ferskvandsdambrug i Jylland. Hvert forår udsættes fisken i store net i havet. Her lever fisken fra det tidlige forår til høsten af den ferske fisk starter midt i Oktober. Ørredens størrelse varierer fra 1 til 5 kg, og den er ca. 2-3 år gammel på høsttidspunktet. Al fisk renses, sorteres i 500gr intervaller og pakkes eller indfryses samme dag, som den er taget op af vandet. Vi arbejder med fuld sporbarhed i produktionen. Udover råvareproduktionen tilbyder Musholm forædlede varer af ørred, som portioner, steaks og fileter til videreforarbejdning i industrien eller færdigpakket til catering eller detailhandlen.