Økologiske ørreder fra Karrebaek

Musholms produktion af økologiske ørreder følger nøje de danske regler og retningslinier. Havopdrættet er f.eks placeret mere end 1000m fra andre konventionelle opdræt og produktioner. Ydermere adskiller det danske økologiske regelsæt sig også fra de øvrige europæiske. I Danmark er det kun tilladt at tilføje ½ så meget skaldyrsfarve som vores nabolande tillader. Under fanebladet Opdræt og miljø findes en beskrivelse af vores konventionelle produktion af ørreder. Den økologiske produktion adskiller sig på følgende punkter:

Økologiske ørreder skal:
–    Opdrættes i net som ikke er imprægneret mod begroning
–    Fodres af foder som består fiskemel fra bæredygtigt fiskeri og økologisk soya
–    Farven i fodret skal komme fra skaldyr f.eks. Panaferd
–    Fisken skal fodres/betjenes fra en båd som ikke er bundmalet med blyholding maling
–    Fra 2015 skal alle fisk være født og klækket af økologiske moderfisk
–    Økologisk fiskeyngel må ikke gennemgå nogen form for kønssortering
–    Økologiske fisk skal renses og forarbejdes på fabrikker som er godkendt til økologi og har fuld sporbarhed

Se her filmen fra vores økologiske havopdræt Karrebaek: